• 05 październik 2020 12:17

Gmina Dzierzkowice stara się o wsparcie z drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miejscowy samorząd ubiega się o dotacje na modernizację ujęć wody w Wyżnicy-Kolonii i miejscowości Dzierzkowice-Góry oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Wyżnicy-Kolonii.- W ramach rozbudowy wodociągu zamierzamy m.in. zamontować kilka słupków telemetrycznych z wodomierzami. Dzięki temu będziemy mogli lepiej nadzorować pobór wody i wykrywać ewentualne awarie. Mamy już pozwolenia na budowę i niezbędne zgłoszenia, dlatego jeśli otrzymamy pomoc będziemy mogli w krótkim czasie rozpocząć te inwestycje - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Kosztorysowa wartość wniosku złożonego do RFIL sięga 2 milionów 700 tysięcy złotych.

W pierwszej edycji rządowego programu miejscowy samorząd otrzymał ponad 600 tysięcy, które wykorzystał na pokrycie części kosztów budowy hali sportowej w Terpentynie.