• 25 październik 2019 00:00
Drugoklasiści z Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie w gminie Dzierzkowice odwiedzili w tym tygodniu Miejską Bibliotekę Publiczną w Kraśniku. Wizyta była jednym z elementów programu czytelniczego, który klasy drugie realizują w ramach zajęć kreatywności.Odwiedziny w kraśnickiej książnicy rozpoczęły się od oglądania bogatych zasobów bibliotecznych, ale w dalszej części miały także profilaktyczny charakter. Najpierw miejscowa bibliotekarka poprowadziła zajęcia na temat zasad poruszania się po drogach i zachowań dzieci wobec obcych, a potem dzieci wykonywały Odznaki Bezpiecznego Ucznia i wysłuchały książki o bezpieczeństwie.

Potem sierżant sztabowa Katarzyna Glinka z Komisariatu Policji w Kraśniku przypomniała dzieciom zasady ruchu drogowego i bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Zwracała również uczniom uwagę na znaczenie elementów odblaskowych na ubraniach, szczególnie ważnych o tej porze roku, a na pamiątkę wręczyła swoim słuchaczom odblaski.

Dodatkową atrakcją dla grupy z ZPO w Terpentynie z wychowawczyniami - Anną Andrzejczuk, Agnieszką Kaproń i Ewą Nowicką, była prezentacja policyjnego umundurowania i wyposażenia. Największą uwagę uczniów przykuły... kajdanki, broń i gaz. Więcej na:http://ias24.eu