• 02 grudzień 2016 00:00
Gmina Dzierzkowice informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzkowice w 2018 r.” jest dotowana na podstawie umowy nr 201/2018/D/OZ z dnia 14.06.2018r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.