• 05 luty 2024 10:42

W związku z nielegalnym podrzucaniem odpadów, zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu osoby/osób dopuszczających się tego procederu w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Wszystkie osoby będące świadkami wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższy Komisariat Policji jak również zgłosić to do Urzędu Gminy. Należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia.

Wzywa się osobę/osoby które dokonały nielegalnego wyrzucenia odpadów do ich natychmiastowego uprzątnięcia. Jednocześnie  informujemy, że sprawa została zgłoszona na Komisariat Policji w Kraśniku.