Aktualności Urząd Gminy w Dzierzkowicach informuje o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku  z wystąpieniem na terenie  Gminy Dzierzkowice  niekorzystnego zjawiska w postaci gradu
  • 30 czerwiec 2021 14:02

O G Ł O S Z E N I E  

 

Wójt Gminy Dzierzkowice informuje, zainteresowanych rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku z wystąpieniem na terenie  Gminy Dzierzkowice  niekorzystnego zjawiska w postaci gradu. W celu dokonania  zgłoszenia należy do dnia 16 lipca 2021 r. złożyć w Urzędzie Gminy Dzierzkowice wniosek wraz z załącznikami o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie – I piętro pokój nr 7 oraz do pobrania  na stronie  www.dzierzkowice.pl. Zgłaszając  szkody należy wpisać  numery działek wszystkich upraw ( również nieuszkodzonych ) zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty składanym  w ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć:

- Kopię wniosku o dopłaty  bezpośrednie na 2021 rok,

- Kopię zgłoszenia do Systemu  Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ( IRZ),   księgę stada, paszporty.

W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych  wniosków Urząd będzie wzywał do ich uzupełnienia.

 

Procedura szacowania strat: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/459267_procedura-szacowania-strat.html