• 09 marzec 2020 00:00
 
Dzierzkowice, dn.03.03.2020 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
 
 
Urząd Gminy w Dzierzkowicach informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XIV/257/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia  ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2020 roku, Sejmik Województwa określił ogólną powierzchnię oraz rejonizację uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych dla województwa lubelskiego.
- pod uprawy konopi włóknistych w roku 2020 Gmina Dzierzkowice otrzymała 35 hektarów.

Zainteresowanych rolników uprawą konopi włóknistych  prosimy o składanie w terminie do dnia 31 marca 2020 roku wniosków do tutejszego Urzędu, celem wydania  zezwolenia oraz zawarcia umowy kontraktacyjnej.