Aktualności Uprawa konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego
  • 04 październik 2021 08:05

 

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane uprawą konopi włóknistych oraz maku niskomorfinowego powinny zgłosić się do Urzędu Gminy  Dzierzkowice, pokój nr 7, tel. 81/ 822 13 03 w terminie do dnia 12 października 2021 r., celem złożenia pisemnej informacji dotyczącej planowanej powierzchni ww. upraw w 2022 roku.

Informacja niezbędna jest do złożenia zapotrzebowania na powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych na 2022 rok w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.