• 14 listopad 2019 00:00
Mieszkańcy gminy Dzierzkowice, którzy chcą się dowiedzieć jak skorzystać z dotacji Unii Europejskiej, mogą na miejscu porozmawiać ze specjalistami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W piątek 15 listopada w urzędzie gminy będzie czynny tak zwany Mobilny Punkt Informacyjny. Konsultanci będą do dyspozycji od 9.30 do 12.00.

Informacje, które będą przekazywać eksperci, będą dotyczyć zarówno możliwości ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych, jak również zasad sprawnej realizacji i rozliczania projektów. Specjaliści pomogą m.in. określić z jakiego programu można skorzystać, by otrzymać dotacje na realizację konkretnego pomysłu, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznawania środków oraz kolejnych etapach starania się o dofinansowanie. Podczas konsultacji będzie można także otrzymać publikacje. Wszystkie usługi świadczone w Mobilnym Punkcie Informacyjnym są bezpłatne. Więcej na:http://ias24.eu