Aktualności Unijne wsparcie dla uczniów i nauczycieli
  • 22 luty 2024 12:59

Dzięki funduszom unijnym uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Terpentynie w gminie Dzierzkowice będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, nauczyciele - podnieść swoje kwalifikacje, a placówka zostanie doposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Takie będą efekty projektu "Włączamy kreatywność", który będzie realizowany do końca roku szkolnego 2025/2026. Uczniowie będą uczęszczać na dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające ich zdolności m.in. z języków angielskiego i niemieckiego, matematyki, chemii, przyrody i programowania, a także na zajęcia fotograficzne, plastyczne i wokalno-instrumentalne. W szkole będą się odbywać również dodatkowe lekcje tenisa stołowego oraz poświęcone "zielonej transformacji". Młodzież może liczyć także na wsparcie doradcy zawodowego, warsztaty edukacyjno-zawodowe i zajęcia praktyczne u pracodawców, a uczniowie z niepełnosprawnością lub innymi dysfunkcjami będą uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i wzmacniających kreatywność.

Wsparciem zostaną objęci także nauczyciele, którzy będą mogli skorzystać z kursów, szkoleń i studiów podyplomowych, dotyczących m.in.: grafomotoryki, języka migowego, komunikacji z uczniem w sytuacjach kryzysowych, kompetencji cyfrowych, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wsparcia w zakresie ochrony i wzmocnienia zdrowia psychicznego. Wśród tematów szkoleń są również "Szkoła dla rodziców i wychowawców", "Motyw. U trudnego do nauki" oraz "Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa".

 

W ramach projektu ZPO w Terpentynie wzbogaci się o nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym programy interaktywne, baśnie multisensoryczne, tablicę interaktywną, stół demonstracyjny do pracowni chemicznej, robota edukacyjnego, zestawy do robotyki, projektor multimedialny, drukarkę laserową, mikser audio, instrumenty muzyczne oraz stół i sprzęt do tenisa stołowego.


Łącznie w projekcie, który będzie realizowany do czerwca 2026 roku, weźmie udział 240 osób, w tym 150 uczniów, 40 nauczycieli oraz 50 rodziców lub opiekunów.
 

Szacuje się, że realizacja wszystkich przedsięwzięć może kosztować prawie 650 tysięcy złotych, z czego ponad 550 tysięcy to dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 65 tysięcy to wkład własny, a resztę będzie stanowić dotacja z budżetu państwa.

Uroczyste wręczenie umowy, potwierdzającej przyznanie dofinansowania, odbyło się w tym tygodniu w Lublinie. Dokument z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i przedstawicieli Komisji Europejskiej odebrała dyrektor ZPO w Terpentynie Anna Kazanowska, której towarzyszył sekretarz gminy Dzierzkowice Tomasz Ośka. (fot ZPO w Terpentynie) Więcej na:http://ias24.eu