Aktualności Świadczenia dla uchodźców i kwaterodawców
  • 08 kwiecień 2022 13:16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzkowicach przyjmuje wnioski od rodzin, które przyjęły do swoich domów uchodźców z Ukrainy. Dokumenty już złożyło ponad 20 rodzin, a ponad 60 uchodźców stara się o jednorazowe świadczenie socjalne. Rodziny, które przyjęły gości z Ukrainy, mogą się ubiegać o wsparcie na zakwaterowanie i wyżywienie za maksymalnie 60 dni. Czekamy na środki od wojewody lubelskiego i gdy je otrzymamy postaramy się jak najszybciej rozpocząć wypłaty - deklaruje kierownik OPS w Dzierzkowicach Ewa Morska.

We wniosku trzeba wpisać m.in. długość pobytu i dołączyć kartę osoby przyjętej do zakwaterowania, a w niej wpisać numer PESEL, który jest nadawany w urzędzie gminy. Do tej pory taki numer otrzymało ponad 60 uchodźców, a dokumenty w tej sprawie można składać w referacie ewidencji ludności.

OPS w Dzierzkowicach przygotowuje się również do wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300 złotych dla samych uchodźców. W marcu ośrodek pomocy przyjął 64 wnioski w tej sprawie, a na kwiecień złożył zapotrzebowanie na wypłatę kolejnych 20 takich świadczeń. Te środki będą wypłacane prawdopodobnie w połowie kwietnia na numer konta, wskazany we wniosku.

Dodatkowe informacje na temat wsparcia zarówno dla uchodźców z Ukrainy, jak i mieszkańców gminy, którzy ich przyjęli do siebie, można uzyskać w dni robocze między 7.00 a 15.00 osobiście w OPS w Dzierzkowicach, telefonicznie pod numerem: 81 822 10 31 albo znaleźć na stronie: dzierzkowice.e-ops.pl