Aktualności Strażacy z nowymi samochodami
  • 06 październik 2022 09:20

Dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Dzierzkowice mają nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Uroczyste przekazanie pojazdów dla OSP Ludmiłówka i OSP Dzierzkowice-Rynek odbyło się w niedzielę 2 października. OSP Ludmiłówka otrzymała lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master ze zbiornikiem o pojemności 1000 litrów, pełnym oznakowaniem i wyposażeniem. Pojazd kosztował prawie 340 tysięcy złotych, z których 150 tysięcy złotych stanowiła dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a pozostałą część dołożyła gmina.

ODP Dzierzkowice-Rynek została doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na cztery koła, kabiną dla 6 osób, zbiornikiem na wodę, autopompą i działkiem wodno-pianowym, sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz pełnym oznakowaniem. Pojazd kosztował prawie 776 tysięcy złotych. Około 300 tysięcy druhowie otrzymali z budżetu gminy Dzierzkowice. Ponad 100 tysięcy jednostka pozyskała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a reszta to środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W OSP w Dzierzkowicach-Rynku nowy pojazd zastąpił prawie 40-letniego Stara, który najpierw został przekazany druhom z Ludmiłówki, a teraz jest na wyposażeniu OSP Sosnowa Wola. Jednostka w Dzierzkowicach-Rynku odebrała nowy samochód prawie rok temu, ale m.in. ze względu na pandemię jego uroczyste przekazanie odbyło się teraz.

Podczas niedzielnej uroczystości samochody poświęcili proboszcz parafii w Dzierzkowicach ksiądz Wiesław Rycerz i wikariusz parafii w Urzędowie ksiądz Marcin Flasiński, który jest członkiem OSP Dzierzkowice-Rynek.

Kluczyki do nowych pojazdów symbolicznie przekazali druhom zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Tomasz Podkański, wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski i zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Andrzej Misztal.