• 27 styczeń 2023 07:49

„Szanowni Państwo,

Miasto Kraśnik, Gmina Kraśnik, Gmina Dzierzkowice i Gmina Urzędów przystąpiły do przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika. Aktualnie trwają prace diagnostyczne i badania będące podstawą opracowania dokumentu.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkich mieszkańców gmin leżących na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kraśnika. Państwa opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju i realizacji konkretnych inwestycji.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą przedstawione wyłącznie w formie zbiorczej jako element raportu diagnostycznego.”.

Link do aktualnej wersji ankiety: https://forms.gle/D1kLtiK3ZnsFeK2R6