• 22 grudzień 2020 11:35

Gmina Dzierzkowice jest obecnie w trakcie przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Dzierzkowice na lata 2020-2035”.

Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Gminy Dzierzkowice i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości.

W dokumencie tym nastąpi określenie kierunków podejmowanych działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenia potrzeb w zakresie polityki transportowej w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych. Wdrożenie strategii przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy poruszające się po naszej gminie.

Kluczowe z punktu widzenia przygotowania optymalnych rozwiązań jest poznanie Państwa preferencji związanych z mobilnością. W związku z powyższym, zwracamy się z serdeczną prośbą o składanie propozycji i uwag na adres email: solary@dzierzkowice.pl

Uwagi prosimy składać do dnia: 12.01.2021

 

Gmina Dzierzkowice realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju elektromobilności w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.