• 13 październik 2016 13:01Aktualne informacje dotyczące naboru wniosków:

Ogółem do Urzędu Gminy wpłyneło 611 wniosków.

W dniu 29.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 13 wnioski.

W dniu 26.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 4 wnioski.

W dniu 25.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 8 wniosków.

W dniu 23.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 12 wniosków.

W dniu 22.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 11 wniosków.

W dniu 19.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 15 wniosków.

W dniu 18.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 21 wniosków.

W dniu 17.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 26 wniosków.

W dniu 
16.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 47 wniosków.

W dniu 15.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 132 wnioski.

W dniu 12.02.2016r. do godz 15:00 do Urzędu Gminy w Dzierzkowicach wpłyneło ogółem 322 wnioski.


NABÓR WNIOSKÓW: 12-29.02.2016r.
DEKLARACJE ZBIERANE W 2012r.
NIE BĘDA ROZPATRYWANE


Potwierdzenie wpłaty zaliczki na kolektory słoneczne:
 
rachunek prowadzony przez BSZK O/Dzierzkowice
72 8717 1019 2004 4000 0039 0003
W tytule:
Imię i nazwisko wpłacającego (właściciela/współwłaściciela nieruchomości)
Lokalizacja wykonywania instalacji (miejscowość, nr domu)
Zaliczka: kolektory słoneczne

Kwota: 200 zł netto (216,00 zł brutto) - Kolektor na dachu budynku lub na ścianie


Kwota: 200 zł netto (246,00 zł brutto) - Kolektor na działce