Aktualności Są umowy na OZE
  • 18 styczeń 2022 08:48

Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami gminy Dzierzkowice, którzy skorzystają z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Najbardziej zaawansowana jest procedura związana z fotowoltaiką, a w dalszej kolejności dokumenty będą podpisywać właściciele nieruchomości, w których będą montowane kolektory słoneczne i kotły na biomasę. Wykonawcy wszystkich robót są już wybrani. Spośród uczestników projektu, zainteresowanych fotowoltaiką, dokumenty podpisała prawie połowa.

Jeśli chodzi o popularne solary i kotły na biomasę, najpierw trzeba przeprowadzić audyt nieruchomości, w których mają być one instalowane. Trzeba sprawdzić m.in. czy w wyznaczonych miejscach montaż OZE będzie możliwy technicznie, a także czy są spełnione warunki formalne-prawne, na przykład dotyczące własności licznika. Audyt, dotyczący solarów powinien się rozpocząć w najbliższych tygodniach, a w przypadku kotłów jest planowany na marzec. Podpisanie umowy przez uczestnika projektu jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uregulowania pełnego wkładu własnego, który zależy od rodzaju i mocy instalacji.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w gminie Dzierzkowice ma być zamontowanych 246 instalacji fotowoltaicznych, 15 zestawów kolektorów słonecznych i 10 kotłów na biomasę. Fotowoltaika będzie kosztować ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych, na solary trzeba wydać około 220 tysięcy złotych, a koszt kotłów na biomasę sięga prawie 220 tysięcy złotych. Pieniądze na pokrycie 65 procent kosztów netto inwestycji Gmina Dzierzkowice pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Więcej nahttp://ias24.eu