• 13 marzec 2019 00:00
Gmina Dzierzkowice jest wśród samorząd, które otrzymają pieniądze z budżetu państwa na utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego oraz odbudowę dróg, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. W tym tygodniu wójt Marcin Gąsiorowski odebrał promesy, potwierdzające przyznanie dotacji, a w najbliższych dniach samorząd rozpocznie procedurę przetargową na wykonanie robót.

Prace będą prowadzone na około 300-metrowym odcinku drogi w Dzierzkowicach-Podwodach i prawie 500 metrach trasy w Dzierzkowicach-Zastawiu. - W pierwszym przypadku chodzi o utwardzenie i odwodnienie wąwozu, czyli m.in. wykonanie podbudowy i położenie ażurowych płyt betonowych. Z kolei w Dzierzkowicach-Zastawiu nawierzchnia będzie wyłożona asfaltem. Staraliśmy się w ostatnich latach poprawiać te odcinki utwardzając je wszelkimi możliwymi sposobami, ale żaden na dłuższą metę nie sprawdził się. Planowane teraz prace powinny rozwiązać te problemy - mówi wójt Marcin Gąsiorowski.

Przetarg na wykonanie robót ma być ogłoszony jeszcze w marcu, a termin ich zakończenia będzie wyznaczony na jesień tego roku. Ostateczne koszty będą znane po wyłonieniu wykonawcy, ale dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Dzierzkowice pokryje tylko niewielką ich część. Z budżetu państwa otrzyma prawie 290 tysięcy złotych, które powinny wystarczyć na pokrycie do 80 procent kosztów.

Uroczyste wręczenie promes, potwierdzających przyznanie dofinansowania, odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, a przekazywali je m.in. wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek i wojewoda Przemysław Czarnek.