• 24 czerwiec 2019 00:00
Tytuł projektu: „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie miejscowości Dzierzkowice-Wola poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych”

Beneficjent: Gmina Dzierzkowice

Całkowita wartość projektu: 121 632,35 zł

Dofinansowanie UE: 65 141,00 zł

Cel projektu: Poprawa oferty turystycznej na obszarze LGD poprzez budowę zespołu wiat rekreacyjnych w miejscowości Dzierzkowice-Wola

Ogólny opis projektu:
Operacja obejmuje budowę zespołu wiat drewnianych krytych gontem blaszanym (3 szt.) o łącznych wymiarach: 15,51x5,66 m wyposażonych w ławki i stoły, budowę grilla murowanego oraz utwardzenie powierzchni terenu: 270,96 m2.