• 22 marzec 2019 00:00
​Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury przedszkolnej na terenie gminy Dzierzkowice poprzez budowę przedszkola w m. Terpentyna.
Cel projektu:   Wyrównanie szans dzieci z obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Dzierzkowice.
Beneficjent:    Gmina Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice