• 08 listopad 2021 07:57

W przyszłym roku mieszkańcy gminy Dzierzkowice będą płacić takie same stawki podatku rolnego jak obecnie. Podczas sesji w piątek 5 listopada rada gminy obniżyła cenę kwintala żyta, będącą podstawą obliczenia tego podatku i ogłoszoną przez Główny Urząd Statystyczny, z 61 złotych 48 groszy do poziomu z tego roku, czyli 38 złotych. Podczas piątkowych obrad radni zmienili również "Regulamin utrzymania czystości i porządku", w którym zapisali możliwość odbioru odpadów zmieszanych nie dwa razy w miesiącu jak obecnie, a raz w miesiącu. Zamiana zostanie uwzględniona w nowym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów po 1 stycznia 2022 roku. Do końca bieżącego roku ani częstotliwość odbioru, ani sposób naliczania i stawki "opłat śmieciowych" nie zmienią się. Władze gminy mają nadzieję, że nowe zasady obniżą koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ale czy tak się stanie okaże się po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór śmieci, którego wyniki powinny być znane przed końcem 2021 roku.

Ponadto Rada Gminy Dzierzkowice uchwaliła przepisy, które powinny przyspieszyć wydawanie zgody na inwestycje mieszkaniowe na działkach rolnych, których "odrolnienie" nie wymaga zgody ministra rolnictwa. Propozycje zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające nowe przepisy, będą wyłożone do konsultacji w listopadzie. Radni zgodzili się również na przekazanie Powiatowi Kraśnickiemu dodatkowych pieniędzy na bezpłatne badania ultrasonograficzne dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Dzięki temu w ramach akcji "NIE nowotworom u dzieci", prowadzonej we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda, zostanie przebadanych dodatkowo 30 mieszkańców gminy Dzierzkowice. Celem badań jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, w tym tych o podłożu onkologicznym. Więcej na:http://ias24.eu