• 13 listopad 2019 00:00
Hala sportowa w Terpentynie powstaje w szybszym tempie niż zakładano, dlatego Rada Gminy Dzierzkowice zgodziła się na zwiększenie w tym roku pieniędzy na jej budowę i zmianę harmonogramu robót. Wcześniej uzyskała zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki, które współfinansuje inwestycję.

Z wnioskiem o takie zmiany wystąpił do nas wykonawca prac, który chce je prowadzić także zimą. Obiekt już stoi i jest nakryty, a przesunięcie środków z przyszłego na bieżący rok pozwoli na dalszą, sprawną realizację robót - tłumaczy wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Podczas sesji, która odbyła się w piątek 8 listopada, radni zgodzili się, by z puli przygotowanej na to zadanie na 2020 rok przesunąć ponad 1,5 miliona złotych. To oznacza, że w tym roku wartość wykonanych robót sięgnie 3 milionów 600 tysięcy złotych. Przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie powstaje hala m.in. z boiskiem do piłki ręcznej i piłki nożnej halowej o wymiarach 24 x 26 metrów, siłownią, punktem pierwszej pomocy i magazynem na sprzęt oraz trybunami na prawie 120 miejsc. Budowa obiektu będzie kosztować prawie 6 milionów 800 tysięcy złotych, z czego prawie połowę będzie stanowić dotacja, którą gmina pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ponadto podczas piątkowej sesji radni obniżyli cenę skupu kwintala żyta, potrzebną do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. Kwota ponad 58 złotych podana przez Główny Urząd Statystyczny została obniżona przez radę gminy do 38 złotych. Oznacza to, że podatek rolny w gminie Dzierzkowice będzie wynosić 95 złotych za hektar przeliczeniowy, czyli o 7 złotych 50 groszy więcej niż w 2019 roku. Więcej na:http://ias24.eu