Aktualności Rada zgodnie za nowym budżetem
  • 20 grudzień 2022 15:28

Gmina Dzierzkowice ma budżet na 2023 rok. Podczas sesji, która odbyła się w poniedziałek 19 grudnia, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach. Przyszłoroczny budżet zakłada prawie 27 milionów 120 tysięcy złotych dochodów i wydatki na poziomie około 32 milionów 70 tysięcy złotych. - Na inwestycje zaplanowaliśmy prawie 11 milionów 320 tysięcy złotych co stanowi ponad 35 procent całego budżetu, a to rzadko się u nas zdarza. Deficyt sięgający 4 milionów 950 tysięcy złotych chcemy pokryć kredytem w wysokości około 4,5 miliona złotych, a resztę będą stanowić wolne środki i pieniądze z nadwyżek z poprzednich lat. Rok 2022 kończymy bez kredytu - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Wśród najpoważniejszych inwestycji są zadania, realizowane wspólnie z samorządem powiatowym oraz te, na które gmina ma przyznane dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Razem z Powiatem Kraśnickim Gmina Dzierzkowice przebudowuje drogę powiatową Dzierzkowice Rynek - Józefów. Na inwestycję o wartości sięgającej 12,5 miliona złotych w kończącym się roku samorząd gminny już przekazał 750 tysięcy złotych, a na 2023 rok zaplanował jeszcze ponad 2 miliony 260 tysięcy złotych.

Około 3 milionów 760 tysięcy złotych Rada Gminy Dzierzkowice zaplanowała w przyszłym roku na dokończenie modernizacji ujęć wody w miejscowościach Wyżnica-Kolonia i Dzierzkowice-Góry. Prawie 1 milion 400 tysięcy złotych to środki własne gminy, a resztę stanowi dotacja z "Polskiego Ładu".

Z tego samego źródła będą współfinansowane kolejne dwa projekty, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa dwa lata. Pierwszy dotyczy przebudowy siedmiu odcinków dróg gminnych, a drugi obejmuje rewitalizację byłej siedziby SKR z przeznaczeniem jej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Na drogi radni zaplanowali w przyszłym roku ponad 2 miliony 840 tysięcy złotych, a na "rewitalizację zdegradowanych budynków" - około 2 milionów 230 tysięcy złotych. Wkład własny gminy w pierwszym projekcie ma wynieść 480 tysięcy złotych, a w drugim ponad 460 tysięcy złotych. Reszta to środki z "Polskiego Ładu".

W budżecie na 2023 rok radni zabezpieczyli również pieniądze na dokończenie projektu "Cyfrowa Gmina" i wdrożanie nowego zintegrowanego systemu informatycznego "Respons". Po zakończeniu obydwu procesów samorząd planuje m.in. uruchomienie portalu dla mieszkańców z danymi na przykład o zobowiązaniach z tytułu podatków, opłat za wodę czy odbiór odpadów komunalnych. W przyszłorocznym budżecie rada gminy zaplanowała na ten cel łącznie ponad 140 tysięcy złotych.