• 31 grudzień 2018 00:00
Na ostatniej w tym roku sesji, w piątek 28 grudnia, radni gminy Dzierzkowice uchwalili budżet na 2019 rok. Przyjęta przez radę uchwała zakłada prawie 24 miliony 740 tysięcy złotych dochodów, w tym ponad 4 miliony 800 tysięcy to dochody majątkowe i ponad 23,5 miliona wydatków, w tym prawie 5 milionów 600 tysięcy stanowią wydatki majątkowe.- Planowana nadwyżka w wysokości około 1 miliona 700 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań, zaciągniętych w poprzednich latach, dzięki czemu mogliśmy realizować kilka ważnych inwestycji.

Tych nie brakuje także w przyszłorocznym budżecie, w którym są zapisane m.in. pieniądze na budowę hali sportowej i rozbudowę sieci wodociągowej z monitoringiem - zapowiada wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski. Na kontynuację budowy hali gmina zaplanowała na przyszły rok prawie 2 miliony 140 tysięcy złotych, z czego 770 tysięcy będzie stanowić kolejna transza dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ponad 4 miliony 600 tysięcy może kosztować realizacja projektu wodociągowego, na który gmina chce pozyskać dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. - Planujemy rozbudowę sieci w Wyżnicy Kolonii, modernizację ujęć wody w tej samej miejscowości i Dzierzkowicach-Górach oraz wymianę wodomierzy i montaż monitoringu, który pozwoli m.in. kontrolować zużycie wody na konkretnych odcinkach i szybko reagować na ewentualne straty. Prace są planowane na dwa lata, a w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyliśmy na ten cel prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych, w tym około 740 tysięcy będą stanowić środki własne - mówi Marcin Gąsiorowski.

W planie finansowym na 2019 rok są również pieniądze na rozpoczęcie dwuletniego projektu "Seniorzy na 5+", którego celem jest aktywizacja starszych mieszkańców gminy. Organizacja zajęć, wyjazdów do kina, teatru czy filharmonii oraz zakup sprzętu i artykułów, potrzebnych do przeprowadzenia warsztatów, będzie kosztować ponad 530 tysięcy złotych, z czego 85 procent Gmina Dzierzkowice pozyskała z RPO WL. Więcej na:http://ias24.eu