Aktualności PSZOK bardziej dostępny
  • 23 marzec 2022 11:38

Gmina Dzierzkowice przypomina mieszkańcom, że niestandardowe odpady mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Terpentynie częściej niż do tej pory. Od połowy marca PSZOK jest czynny przez wszystkie dni robocze, a nie raz w tygodniu, a obsługę punktu przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Dzierzkowicach.To nowa spółka, utworzona przez samorząd, która rozpoczęła działalność w grudniu ubiegłego roku. Jej podstawowym zadaniem jest zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną, a od 15 marca również prowadzenie PSZOK.

Tak jak poprzednio, określone rodzaje odpadów można dostarczać do PSZOK po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer: 570 555 436. Terminy można ustalać w dni robocze między 7.00 a 15.00, natomiast same odpady dostarczać od 9.00 do 17.00.

PSZOK w Terpentynie przyjmuje m.in.: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, w tym meble, duże zabawki, dywany i wykładziny, a także zużyte opony (maksymalnie 4 sztuki rocznie z jednej nieruchomości) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 metra sześciennego z nieruchomości.

Zgodnie z przepisami przed oddaniem niestandardowych odpadów może być potrzebne okazanie dowodu tożsamości i potwierdzenia uregulowania "opłaty śmieciowej" na rzecz gminy.