• 19 styczeń 2021 08:28

Mieszkańcy gminy Dzierzkowice, którzy jeszcze nie złożyli nowych deklaracji śmieciowych, powinni to zrobić jak najszybciej. Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady naliczania i stawki opłat oraz ulgi za kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej gminy, gdzie jest również dostępna analiza gospodarki odpadami, którą wójt Marcin Gąsiorowski prezentował na jednej z ostatnich sesji rady gminy, a teraz mogą się z nią zapoznać wszyscy zainteresowani.

Jest wiele czynników, które wpływają na wzrost kosztów zagospodarowania odpadów niezależnych od samorządu, ale uderzających w portfel mieszkańca. Istotną zmianą jest ustawowy obowiązek odbierania odpadów zmieszanych co dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października. To ten czynnik najbardziej zwiększa koszty całego systemu i w końcowym efekcie powoduje wzrost opłaty za śmieci - wyjaśnia w liście do mieszkańców Marcin Gąsiorowski.

Kolejne przyczyny to m.in.: rosnąca ilość odpadów, a także wzrost opłat za składowanie śmieci i kosztów zakupu worków do ich segregacji. Podwyżki opłat ustalone przez Radę Gminy Dzierzkowice są znaczne, ale i tak w pełni nie pokryją kosztów obsługi całego systemu. Samorząd będzie musiał do niego dopłacić ze środków, które mogłyby być przeznaczone na inne potrzeby, na przykład na inwestycje. Opłaty śmieciowe w gminie Dzierzkowice od 1 stycznia wynoszą: 18 złotych od osoby dla nieruchomości, której właściciel będzie segregować odpady i jednocześnie wyposaży swoją posesje w kompostowniki na odpady biodegradowalne oraz 23 złote od osoby w przypadku nieruchomości bez kompostownika. Jeśli ktoś nie segreguje śmieci stawka wynosi 36 złotych od osoby.

W związku ze zmianą stawek i sposobów naliczania opłat każdy właściciel posesji powinien złożyć nową deklarację śmieciową. Taki dokument można otrzymać w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, u sołtysa lub pobrać ze strony internetowej: www.dzierzkowice.pl w zakładce "gospodarka odpadami". Wójt Marcin Gąsiorowski dziękuje mieszkańców, którzy przyczyniają się do tego, że ilość odpadów segregowanych z roku na rok wzrasta. Żałuje jednak, że nie wpływa to na zmniejszenie opłaty za śmieci. Jednocześnie apeluje, by mieszkańcy nie zmieniali swoich dobrych nawyków, segregowali śmieci tak jak do tej pory i wierzyli, że w niedalekiej przyszłości przepisy się zmienią, a wzrost cen zostanie zatrzymany. Więcej informacji na temat gospodarki śmieciowej, przyczyn podwyżek i kosztów utrzymania całego systemu można znaleźć na na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice i jej profilu na Facebook'u. Więcej na:http://ias24.eu