• 17 lipiec 2019 00:00
Informacja
 
W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

W związku z powyższym na terenach dotkniętych suszą komisje mogą szacować straty tylko w uprawach zbóż jarych ,rzepaku i rzepiku, krzewy owocowe (tylko I kategoria gleb – gleby bardzo lekkie, piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty).

Rolnicy z terenu Gminy Dzierzkowice, u których wystąpiły szkody mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Dzierzkowice, pokój nr 7 w celu złożenia oświadczenia o stratach zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na rok 2019 złożonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz dołączyć kopię tego wniosku.

Termin składania wniosków od 17.07.2019 r. do 23.07.2019 r.