Aktualności Przetarg na odbiór odpadów ogłoszony
  • 20 listopad 2020 13:28

Kończy się umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Dzierzkowice. Nowa będzie obowiązywać od 1 stycznia, a firmy, które chcą się zająć wykonywaniem tych usług mogą składać oferty do 25 listopada.Zwycięzca przetargu będzie odbierał śmieci z ponad 1400 nieruchomości i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Terpentynie. Będzie to pierwsza umowa, przygotowana zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi, które nakazują m.in. większą częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w okresie letnim, czyli od kwietnia do października.

W znowelizowanej ustawie śmieciowej są również zapisy o ulgach dla tych właścicieli nieruchomości, którzy nie będą oddawać odpadów biodegradowalnych tylko gromadzić je na indywidualnych kompostownikach. Wysokość tych ulg ustala rada gminy.

Obecnie w gminie Dzierzkowice opłaty śmieciowe wynoszą: 10 złotych w gospodarstwie jednoosobowym, 19 - w dwuosobowym, 28 - w trzyosobowym, 37 - w czteroosobowym i 45 - w pięcioosobowym, natomiast jeśli daną nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób opłata jest ustalona na poziomie 54 złotych. Wszystkie stawki dotyczą śmieci segregowanych, natomiast opłaty za odpady niesegregowane są dwukrotnie wyższe. Więcej na:http://ias24.eu