Aktualności Przed przebudową drogi w Podwodach
  • 05 maj 2021 11:19

Gmina Dzierzkowice ogłosiła przetarg na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzierzkowicach-Podwodach. Nowy odcinek ma być gotowy w ciągu kilku miesięcy, a część pieniędzy na ten cel będzie stanowić dotacja przyznana przez samorząd województwa. Będzie to kontynuacja robót, prowadzonych w poprzednich latach. - Nowa droga połączy dwie istniejące trasy, biegnące równolegle do siebie drogi Dzierzkowice-Podwody i Suchodoły w gminie Gościeradów oraz Dzierzkowice Góry-Ludmiłówka.

Brakuje jednego odcinka o długości prawie 600 metrów, który teraz ma nawierzchnię gruntową. Trzeba wykonać podbudowę i położyć na nim asfalt - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Oferty firm, którą chcą wykonać te prace są przyjmowane do 18 maja, a termin realizacji całej inwestycji jest wyznaczony na 31 sierpnia. 50 tysięcy złotych na ten cel gmina pozyskała z dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Resztę samorząd wyłoży z własnego budżetu, ale ostateczne koszty będą znane po wyłonieniu wykonawcy robót. Więcej na:http://ias24.eu