Aktualności Przed montażem fotowoltaiki
  • 05 październik 2021 08:32

Przygotowania do montażu instalacji fotowoltaicznych w gminie Dzierzkowice wkraczają w decydującą fazę. Najważniejsze informacje w sprawie m.in. na temat harmonogramu robót i wkładu własnego w projekt, współfinansowany z pieniędzy unijnych, mieszkańcy otrzymali na spotkaniu, które odbyło się w piątek 1 października w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. Od wtorku 5 października audytor z firmy, która zajmie się montażem zestawów fotowoltaicznych, będzie odwiedzać nieruchomości, w których mają być instalowane. Sprawdzi czy w wyznaczonych miejscach będzie to możliwe technicznie, a także czy są spełnione warunki formalne-prawne, na przykład dotyczące własności licznika. Będzie również zbierać dokumenty od właścicieli, potrzebne do podpisania umów z PGE o podłączeniu zestawów do sieci. Montaż pierwszych instalacji powinien się rozpocząć po 15 listopada - zapowiada wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

Uczestnicy spotkania otrzymali również informacje o wysokości wkładu własnego. - Razem z przedstawicielem wykonawcy podkreślaliśmy również, że audytor ani instalatorzy nie mogą pobierać od mieszkańców żadnych opłat, a pieniądze na wkład własny trzeba wpłacać przelewem na konto gminy - dodaje Marcin Gąsiorowski.

Osoby, które zadeklarowały udział w projekcie, a nie mogły uczestniczyć w piątkowym spotkaniu, po niezbędne informacje i dokumenty mogą się zgłaszać do urzędu gminy.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w gminie Dzierzkowice ma być zamontowanych 246 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Ich koszt to ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych, z czego większość będzie stanowić dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Więcej na:http://ias24.eu