• 28 kwiecień 2021 09:57

Piszący wiersze twórcy z gminy Dzierzkowice mogą już się przygotowywać do udziału w dorocznym Powiatowym Spotkaniu Poetów "Stacja poezja" w Trzydniku Dużym. Podobnie jak przed rokiem, również tegoroczna edycja odbędzie się on-line, a propozycje będą przyjmowane od 1 maja. Każdy z uczestników powinien zarejestrować własną prezentację dwóch wierszy o dowolnej tematyce smartfonem i opublikować nagranie między 1 a 21 maja jako komentarz pod wydarzeniem "Stacja Poezja on-line" na Facebook'u Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym.

Również do 21 maja na adres: goktrzydnik@o2.pl trzeba przesłać skan lub zdjęcie karty zgłoszeniowej i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Obydwa dokumenty są dołączone do regulaminu imprezy, opublikowanego na stronie internetowej ośrodka kultury i jego profilu na Facebook'u.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie pod numerami: 15 873 18 26 w trzydnickim ośrodku kultury albo 81 826 17 92 w Starostwie Powiatowym w Kraśniku, które jest współorganizatorem imprezy.

"Stacja poezja" to kontynuacja konkursów recytatorskich wiersza autorskiego, które były organizowane w Trzydniku Dużym przez prawie 20 lat. Od 2017 roku impreza odbywa się pod nowym hasłem i nie ma formuły konkursu. Więcej na:http://ias24.eu