• 11 wrzesień 2018 00:00
POSTANOWIENIE 
Komisarza Wyborczego w Lublinie II 
z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komi
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
arządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanawia co następuje:
 
§ 1.
 
Zwołuję pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 12 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibach komisji.
 
§ 2.

Organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji. 
 
§ 3.
 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego
w Lublinie II 
Komisarz Wyborczy w Lublinie I

Marcin Piotr Chałupka