• 02 październik 2018 00:00
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Lublinie II
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanawia, co następuje:
 
§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu janowskiego, powiatu kraśnickiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 124 do postanowienia.
 
§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.
 
§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Komisarz Wyborczy w Lublinie II
/-/ Agnieszka Maria Jurkowska - Chocyk