Aktualności „Polsko-Ukraiński Dzień Informacyjny”
 • 11 maj 2022 12:29

Zapraszamy
Dnia 17.05.2022
Plac Teatralny 1, GODZ. 10.00-15.00

 • Wstęp wolny
 • Іnformacje z zakresu: lokalnego rynku pracy, ubezpieczeń społecznych,świadczeń zdrowotnych i rodzinnych, prawa pracy w polsce i in.
 • Іnformacje w języku ukraińskim i polskim


Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

 • oferty pracy w krajach Unii Europejskiej
 • pomoc w zakrsie doradztwa zawodowego


Państwowa Inspekcja Pracy

 • porady prawne w zakresie prawa pracy


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • świadczenia rodzinne, emerytalne, rentowe


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 • świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej


Powiatowe i Miejski Urząd Pracy:

 • pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy
 • oferty pracy w Polsce i szkolenia zawodowe
 • dofinansowanie na rozpoczęcie działalności


Narodowy Fundusz Zdrowia

 • informacje z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych


Urząd Miasta

 • nadanie numeru PESEL


Lubelski Urząd Wojewódzki

 • legalny pobyt w Polsce