• 17 listopad 2020 08:56

W przyszłym roku w gminie Dzierzkowice będą obowiązywać takie same stawki podatków lokalnych jak teraz. Decyzje w tej sprawie zapadły podczas sesji rady gminy, która odbyła się w piątek 13 listopada.Radni obniżyli cenę skupu kwintala żyta, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego, do 38 złotych, by utrzymać stawkę tego podatku na dotychczasowym poziomie 95 złotych za hektar przeliczeniowy. Takie jak w 2020 roku będą również stawki pozostałych podatków lokalnych, w tym leśnego oraz od nieruchomości i środków transportu. - W obecnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych nie chcieliśmy ich obciążać wyższymi stawkami podatkowymi. Tym bardziej, że z końcem roku kończy się dotychczasowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a nowa musi być dostosowana do znowelizowanej ustawy śmieciowej. Tak jak w innych samorządach liczymy się z tym, że koszty będą wyższe i będą mieć wpływ na wysokość opłat śmieciowych - wyjaśnia wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski. Decyzje w sprawie opłat za śmieci zapadną po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który ma być ogłoszony w listopadzie. Więcej na:http://ias24.eu