• 13 kwiecień 2021 14:32

Sołtys Sołectwa Dzierzkowice-Góry Aneta Piekarz została jedną z laureatek konkursu "Sołtys Roku Ziemi Kraśnickiej". Kapituła, powołana przez organizatorów z Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, przyznała w gminach powiatu kraśnickiego 9 tytułów.Aneta Piekarz pełni funkcję sołtysa Sołectwa Dzierzkowice-Góry od 2014 roku. Była inicjatorką m.in.: utwardzenia dróg polnych, budowy chodnika, drogi gminnej tzw. Kraśnickiej oraz budowy oświetlenia ulicznego. Pani sołtys organizuje również akcje społeczne z udziałem mieszkańców, a także współpracuje ze lokalnymi stowarzyszeniami. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach komisji i rady gminy oraz zdobywa nowe umiejętności na licznych kursach i szkoleniach.

Podsumowując konkurs prezes Zarządu LGD Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos podkreśliła, że jest to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn. - Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. Mamy wspaniałych sołtysów, którzy naprawdę aktywnie działają i dużo robią dla swoich miejscowości. Chcemy ich doceniać i promować, bo nie jest łatwo być sołtysem - aktywnym liderem w dzisiejszych czasach - oceniała prezes Wioletta Wilkos.

Członkowie kapituły wybrali laureatów spośród 11 kandydatów. Pod uwagę brali m.in.: inwestycje oraz inne przedsięwzięcia na rzecz sołectwa zainicjowane przez sołtysa, sukcesy i nowatorskie rozwiązania lokalnych problemów oraz plany, związane z działalnością sołectwa.