• 06 listopad 2018 00:00
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Dzierzkowice będzie nieco droższa niż pierwotnie zakładano, ale na pewno zostanie zrealizowana. Inwestycje w Dzierzkowicach-Woli, Sosnowej Woli i Ludmiłówce będą kosztować ponad 294 tysiące złotych, a większość pieniędzy będzie pochodzić z funduszy unijnych.

Kosztorysową wartość planowanych robót oszacowaliśmy na prawie 249 tysięcy złotych, a jedyna oferta złożona w postępowaniu przetargowym była wyższa o około 45 tysięcy złotych. Rada gminy postanowiła jednak zwiększyć kwotę na ten projekt, byśmy mogli podpisać umowę z wykonawcą - mówi wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski.

W ciągu zaledwie kilku tygodni samorząd chce wybudować wiatę w Dzierzkowicach-Woli i altanę rekreacyjną w Sosnowej Woli, a w Ludmiłówce postawić scenę plenerową z zadaszeniem. W ten sposób miejsca wspólnych imprez i rekreacji w wymienionych miejscowościach będą lepiej przygotowane do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Wiata w Dzierzkowicach-Woli będzie uzupełnieniem już istniejących w tej miejscowości - boiska i schroniska młodzieżowego oraz budowanych kortów tenisowych. Altana w Sosnowej Woli stanie przy miejscowym domu wiejskim, w którym odbywają się imprezy okolicznościowe i inne spotkania mieszkańców. Z kolei scena w Ludmiłówce będzie ustawiona za kaplicą przy boisku, gdzie jest organizowanych wiele imprez plenerowych. Termin wykonania wszystkich robót jest wyznaczony na połowę grudnia, a ponad 60 procent pieniędzy na ten cel Gmina Dzierzkowice otrzyma z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które pozyskała za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.  Wiec na:http://ias24.eu