Aktualności Po pierwszej sesji w nowej kadencji
  • 08 maj 2024 07:43

Marcin Gąsiorowski rozpoczął uroczyście we wtorek 3 maj nową kadencję na stanowisku wójta gminy Dzierzkowice. Podczas pierwszej sesji razem z radnymi złożył ślubowanie, a potem zostało wybrane prezydium rady i członkowie stałych komisji.Pierwszej części sesji przewodniczył najstarszy wiekiem radny Wiesław Bańka, a zaświadczenia o wyborze wójtowi i członkom nowej rady wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Anna Stępień.

Dla Marcina Gąsiorowskiego będzie to trzecia kadencja na stanowisku wójta gminy Dzierzkowice. W tegorocznych wyborach zdobył poparcie prawie 59 procent głosujących.

Zmiany zaszły w prezydium nowej rady. Jej przewodniczącym został Artur Grudziński, który przez ostatnie dwie kadencje był wiceprzewodniczącym. Nowymi wiceprzewodniczącymi zostali - dotychczasowa przewodnicząca komisji rewizyjnej Dorota Kwiatek i Krzysztof Paziak, który pełnił tę funkcję także w poprzedniej radzie.

Na przewodniczącą komisji rewizyjnej radni wybrali Dorotę Mazurek. Pracami komisji skarg, wniosków i petycji będzie przewodniczyć Adrian Pietras. Komisją budżetu, rozwoju gospodarczego i mienia komunalnego pokieruje Anna Tes. Na czele komisji rolnictwa, gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska stanął Henryk Tokarski, a przewodniczącym komisji kultury, oświaty, wychowania, zdrowia i spraw społecznych została Dorota Kwiatek.

Mandaty radnych objęli również: Piotr Maksim, Józef Gniazdek, Łukasz Bielak, Ewa Bryczek, Wioleta Borycka, Wojciech Skorupa i Szymon Kowalski.
(fot. UG Dzierzkowice) Więcej nahttp://ias24.eu