• 09 czerwiec 2020 00:00
O G Ł O S Z E N I E 
 
W związku z realizacją zadania przez Powiat Kraśnicki pt.: „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów  niestanowiących własności Skarbu Państwa” zleconego firmie Taxus UL. Sp. z o.o., ul. Płomyka 58, 02 – 491 Warszawa, tel.: 22 824 58 96, Starostwo Powiatowe w Kraśniku  informuje, że na terenie Gminy Dzierzkowice – obręby ewidencyjne:
- Dzierzkowice – Góry,
- Wyżnica – Kolonia,
odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
- w terminie do dnia 30.11.2020 r.