Aktualności Pieniądze na sportowe zadania podzielone
  • 07 luty 2022 08:44

Gmina Dzierzkowice rozstrzygnęła konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Zaplanowane na ten cel 110 tysięcy złotych trafi do dwóch klubów. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Dzierzkowice" otrzyma 87 tysięcy złotych. Ma je przeznaczyć na szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej i tenisie stołowym.
Pozostałe 23 tysiące złotych trafi do Uczniowskiego Tenisowego Klubu Sportowego Dzierzkowice. Te pieniądze mają być wykorzystane na wspieranie rozwoju tenisa ziemnego. Więcej na:http://ias24.eu