• 06 luty 2024 07:27

Gmina Dzierzkowice rozstrzygnęła konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Zaplanowane na ten cel 120 tysięcy złotych trafi do dwóch klubów.Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Dzierzkowice" otrzyma 92 tysiące złotych. Ma je przeznaczyć na szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej i tenisie stołowym.

Pozostałe 28 tysięcy złotych trafi do Uczniowskiego Tenisowego Klubu Sportowego Dzierzkowice. Te pieniądze mają być wykorzystane na wspieranie rozwoju tenisa ziemnego.