• 24 luty 2020 00:00
Gmina Dzierzkowice rozstrzygnęła konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Pieniądze, łącznie 100 tysięcy złotych, trafią do Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Dzierzkowice" i Uczniowskiego Tenisowego Klubu Sportowego w Dzierzkowicach.

Pieniądze te mogą być wykorzystane na szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizację zawodów i udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej i tenisie stołowym oraz w tenisie ziemnym. ULKS otrzyma 80 tysięcy złotych, które ma wykorzystać na piłkę nożną i tenis stołowy. Pozostałe 20 tysięcy trafi do UTKS, który będzie organizować szkolenie i udział w zawodach tenisa ziemnego. Wszystkie zadania mają być zrealizowane do końca tego roku. Więcej na:http://ias24.eu