Aktualności PESEL i profil zaufany w urzędzie gminy
  • 23 marzec 2022 11:41

W środę 16 marca urzędy gmin rozpoczynają rejestrację uchodźców z Ukrainy, którzy chcą pozostać w Polsce i uzyskać PESEL oraz dostęp do e-usług publicznych za pośrednictwem profilu zaufanego. Nadanie numeru PESEL pozwoli na korzystanie z opieki zdrowotnej i pomocy społecznej czy założenie firmy, a profil zaufany pozwoli na załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet.W gminie Dzierzkowice takie sprawy będzie można załatwić w "ewidencji ludności", a dodatkowe informacje uzyskać telefonicznie pod numerem: 81 822 12 97.

Numer PESEL mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy 24 lutego lub później przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.

Oprócz wniosku, który można pobrać z internetu, trzeba mieć kolorową fotografię oraz dokument, potwierdzający tożsamość, a jeśli nie ma takiego dokumentu można złożyć tylko oświadczenie.
---
Wniosek należy złożyć osobiście, ale dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu dokumentu, chyba, że jego tożsamość będzie ustalana na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Przy złożeniu wniosku o nadanie numeru urzędnik pobierze odciski palców, ale wymóg ten nie dotyczy dzieci do 12. roku życia.

Do założenia profilu zaufanego jest potrzebny m.in. telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora i aktywny adres e-mail.
---
Wymienione usługi są bezpłatne, a szczegółowe informacje w językach ukraińskim i polskim są dostępne na stronach:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy-ua

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Urząd Gminy Dzierzkowice jest czynny: we wtorki między 8.00 a 16.00, natomiast w pozostałe dni robocze od 7.00 do 15.00.