• 20 marzec 2020 00:00
Urząd  Gminy w Dzierzkowicach informuje,  że w związku ze zbliżającym się  sezonem letnim, mając na uwadze ryzyko związane z owocami miękkimi i warzywami spożywanymi  na surowo,  Państwowy Powiatowy  Inspektor  Sanitarny w Kraśniku    przypomina  o obowiązku  rejestracji  prowadzonej  działalności przez  rolników. 

Rejestracji  gospodarstwa  należy dokonać w Powiatowej  Stacji  Sanitarno -  Epidemiologicznej w Kraśniku  ul. Kościuszki 36, 23 – 200 Kraśnik w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15.05  w pokoju nr 14. Wniosek o wpis do rejestru zakładów, można pobrać ze strony http://pssekrasnik.pis.gov.pl lub w siedzibie PSSE w Kraśniku.