Aktualności Ostatnie zgłoszenia w wojewódzkim konkursie wielkanocnym
  • 05 marzec 2021 08:17

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach kończy przyjmowanie propozycji w drugiej edycji Wojewódzkiego Konkursu Wielkanocnego. Palmy i pisanki trzeba przekazać jak najszybciej, ponieważ najpóźniej 11 marca muszą trafić do Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Gdy konkurs został ogłoszony pojawiały się pytania o warunki i zasady zgłaszania propozycji. Pewny jest udział w rywalizacji Romana Prószyńskiego z Terpentyny, który zgłosił pisanki, ale wierzymy, że lista będzie dłuższa - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej dyrektor GOK w Dzierzkowicach Tomasz Wyka. Każda gmina może zgłosić po trzy palmy i pisanki, wykonane indywidualnie i grupowo techniką tradycyjną lub współczesną. Ich autorami mogą być twórcy ludowi, koła gospodyń wiejskich, dzieci i młodzież szkolna oraz inni mieszkańcy. Finał regionalny odbędzie się podczas wspólnej imprezy obrzędowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Niedzielę Palmową 28 marca.

Najciekawsze prace zostaną przekazane do WOK w Lublinie, który organizuje konkurs razem z urzędem marszałkowskim, posłanką do Parlamentu Europejskiego Beatą Mazurek i Muzeum Wsi Lubelskiej. Pełny regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.wok.lublin.pl, a informacji dla mieszkańców gminy Dzierzkowice udzielają pracownicy ośrodka kultury. Można się w tej sprawie kontaktować z nimi osobiście lub telefonicznie pod numerem: 81 822 10 66. Więcje na:http://ias24.eu