• 09 lipiec 2020 00:00
Kończy się nabór kandydatów na rachmistrzów w tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym. Zainteresowani mogą się zgłaszać tylko do 8 lipca, a ci, którzy chcą pracować w gminie Dzierzkowice mogą składać wymagane dokumenty w sekretariacie miejscowego urzędu gminy. 

Kandydat na rachmistrza musi być osobą pełnoletnią, mieszkać w gminie Dzierzkowice, mieć co najmniej średnie wykształcenie i poświadczyć, że nie był karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zgłoszone osoby muszą przejść szkolenie i zdać egzamin. Jeśli ten zakończy się jednakową liczbą punktów, o zakwalifikowaniu na rachmistrza zadecyduje kolejność zgłoszeń. Te można składać w pokoju numer 7 urzędu gminy, a niezbędne dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice. Więcej na:http://ias24.eu