Aktualności OSP Ludmiłówka z nowym sprzętem
  • 07 grudzień 2020 13:12

Ochotnicza Straż Pożarna w Ludmiłówce w gminie Dzierzkowice ma dodatkowy sprzęt do ratowania mienia i ludzi. Zakup był możliwy dzięki dzięki pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który podzielił prawie 400 tysięcy złotych na 19 jednostek.

OSP Ludmiłówka otrzymała z tej puli 24,5 tysiąca, które przeznaczyła na zakup m.in.: agregatu prądotwórczego, pilarki do drewna, motopompy pływającej, detektora napięcia, prądownicy i węży strażackich. - Pilarkę do drewna już mieliśmy, ale zdecydowanie mniejszą. Drugi agregat prądotwórczy na pewno się przyda, a motopompy pływającej, ani detektora napięcia do tej pory nie mieliśmy - wylicza naczelnik OSP w Ludmiłówce Artur Malinowski.

Zakupy kosztowały prawie 25 tysięcy złotych, a brakujące do przyznanej dotacji środki strażacy zapewnili we własnym zakresie.

OSP Ludmiłówka to jedna z czterech jednostek w gminie. Dwie z nich, Dzierzkowice-Wola i Dzierzkowice-Rynek, działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Więcej na:http://ias24.eu