• 05 październik 2016 13:49Gmina Dzierzkowice realizuje projekt Europa dla Obywateli pt. Współpraca partnerska w obszarze kultury i edukacji, upowszechniania wzorców przeciwdziałania uprzedzeniom rasowym i stygmatyzacji narodów. Realizując ten projekt w znacznym stopniu przyczynia się do zrozumienia historii UE i jej obecnych problemów z rasizmem i dyskryminacją oraz szuka dla nich rozwiązań. W czasie realizacji projektu mieszkańcy Gminy Dzierzkowice mieli możliwość poznania historii i kultury miasta partnerskiego Kaba z Węgier, a nasi węgierscy goście poznali bogatą kulturę, zwyczaje związane z tradycją i kulturą regionalną. Dowodem tego były wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców poszczególnych wsi. Podczas dożynek gminnych zaprezentowały się również koła gospodyń wiejskich przedstawiając stroje regionalne, pieśni, wiersze oraz potrawy, które można było degustować.
 

Odbyły się także występy dzieci i młodzieży z Zespołu Tańca Ludowego Dzierzkowiacy. Tu z kolei podziwiać można było tańce ludowe oraz nowoczesne.
 

W czasie konferencji uczestnicy projektu mieli możliwość poznania jakie korzyści mają poszczególne kraje z przynależności do UE, ile środków finansowych pozyskały samorządy Gminy Dzierzkowice jak również samorząd miasta Kaba.
 

Udział w projekcie umożliwił budowanie wiedzy obywatelskiej i uczestniczenie obywateli w życiu społecznym poprzez poznanie kształtu polityki UE. Projekt stworzył warunki do większego zaangażowania międzykulturowego i zbliżenia na poziomie lokalnym, regionalnym i narodowym.
 

Projekt wskazał nam drogę jak walczyć z rasizmem i dyskryminacją ze względu na pochodzenie, płeć i przekonanie religijne.
 

Uczestnictwo dużej liczby samorządowców, przedstawicieli organizacji kulturalnych i pozarządowych jak również edukacji nakreślił nowe, dalsze kierunki współpracy międzynarodowej i wspólnej realizacji projektów współfinansowanych z UE.
 

Projekt zaangażował do współpracy wielu wolontariuszy, którzy współpracowali z wieloma organizacjami i instytucjami mającymi na uwadze osoby marginalizowane. Poznaliśmy również rolę wolontariatu węgierskiego.
 

Końcowym efektem realizacji projektu jest realizacja wymiany młodzieży w dziedzinie sportu, edukacji i kultury pomiędzy szkołami z miasta partnerskiego Kaba i Gminy Dzierzkowice.