Aktualności Oddać krew? Wystarczy chcieć!
  • 19 styczeń 2021 12:00

W tym miesiącu w Dzierzkowicach odbędzie się pierwsza w tym roku akcja poboru krwi. "Dar życia" będzie można przekazać potrzebującym w niedzielę 24 stycznia między 9.00 a 13.00 na dzierzkowickim rynku. Klub Honorowych Dawców Krwi Kraśnik "Wystarczy Chcieć", wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zapraszają zarówno stałych dawców, jak i "debiutantów". Dawcą może być każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat. Przed każdym oddaniem krwi u kandydata są wykonywane badania, na podstawie których jest on kwalifikowany jako dawca. Krwi nie mogą oddawać osoby na kwarantannie i objęte nadzorem epidemiologicznym. W Polsce krew oddaje przeciętnie 31 osób na 1 tysiąc mieszkańców, a w Europie Zachodniej ten współczynnik jest dwukrotnie wyższy. Więcej na:http://ias24.eu