Aktualności Oddać krew wystarczy chcieć
  • 11 styczeń 2023 11:59

W magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie brakuje krwi. Obecnie najbardziej pożądani są dawcy grup 0 Rh-, 0 Rh+ i A Rh-, ale inni krwiodawcy również są bardzo cenni. W najbliższy weekend po raz pierwszy w tym roku "darem życia" będą mogli się podzielić dawcy z gminy Dzierzkowice.Krew będzie można przekazywać podczas akcji, która odbędzie się w niedzielę 15 stycznia między 9.00 a 13.00 na rynku w Dzierzkowicach.

Do tej pory w żadnym laboratorium na świecie nie wyprodukowano substancji zastępującej krew. Przy niewielkim jej ubytku ludzki organizm jest w stanie sam go zregenerować, ale większe krwotoki mogą realnie zagrażać zdrowiu i życiu. Jest również wiele chorób, których leczenie wymaga podania pełnej krwi lub jej pojedynczych składników. Dlatego apele do potencjalnych dawców są zawsze aktualne.

W Polsce krew oddaje przeciętnie 31 osób na 1 tysiąc mieszkańców, w Europie Zachodniej ten współczynnik jest dwukrotnie wyższy