• 20 maj 2019 00:00
OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBLINIE
z dnia 17 maja 2019 r.

 
Na podstawie art. 225 § 2 w związku z art. 338 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 684), Okręgowa Komisja Wyborcza
w Lublinie informuje, iż na karcie do głosowania znajduje się lista, której rejestracja została unieważniona na podstawie art. 346 § 3 Kodeksu wyborczego –
Lista nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO RUCH PRAWDZIWA EUROPA-EUROPA CHRISTI.

Komisja ponadto informuje o warunkach ważności głosu oddanego na kandydata z listy unieważnionej:

1) głos uznaje się za ważny, jeżeli wyborca postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko
jednej) listy. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona,

2) głos uznaje się za nieważny, jeżeli wyborca postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono.