• 18 wrzesień 2018 00:00
 
Obwieszczenie
 Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na
radnych w okręgach wyborczych nr: 45681013
 
                                                                            § 1
Na podstawie art 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018 r. poz. 754 ze zm.), w związku ze zgłoszeniem tylko jednej listy kandydatów na radnych, gdzie liczba kandydatów na liście jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu Gminna Komisja Wyborcza w Dzierzkowicach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr: 45681013 w terminie
do 24 września 2018 r.
                                                                            § 2 
Gminna  Komisja Wyborcza w Dzierzkowicach będzie przyjmowała zgłoszenia podczas pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, I piętro, pokój nr 4, w następujących terminach:
 
- w dniu 18 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
- w dniu 19 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
- w dniu 20 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
- w dniu 21 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
- w dniu 24 września 2018 r. w godz. 13:00 – 15:00
 
                                                                            § 3
Niniejsze Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie gminy, umieszczeniu w BIP urzędu, a także niezwłocznemu przekazaniu Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie II
 
 
pieczęć komisji                                                             Przewodniczący
                                                             Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
 
 
                                                                                    Sławomir Cielepała